Site Support

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi spesialkompetanse til prosessanlegg i forbindelse med arbeidsledelse, commissioning, feilsøking og vedlikehold.

Informasjon

Vi trives på site når godt planlagte prosjekter skal gjennomføres. Da er det viktig at korrekt materiell, verktøy og kompetanse er tilgjengelig, samtidig som oppgavene utføres sikkert og koordinert mellom ulike disipliner og selskap.