Befaring

Befaring i anlegg er et nyttig virkemiddel for å sikre at vedlikehold og utskifting av utstyr blir utført sikkert og hensiktsmessig. Det er viktig at denne ivaretar alle relevante aspekter og at dette dokumenteres på en måte som kan benyttes i videre planarbeid.  

Informasjon

Invy AS utfører befaring i anlegg på land og offshore.