Kurs

Ventiler er viktige elementer i et prosessanlegg og kompetanse innen fagområdet er nyttig for personell som arbeider med prosjektering eller drift og vedlikehold av anlegg. Vi setter opp kurs på forespørsel, tilpasset til behovet i din organisasjon.

Informasjon

Kurs gjennomføres fortrinnsvis i klasserom for å oppnå en god kommunikasjon mellom deltakere og instruktør. Deltakerne har ofte mye nyttig erfaring innen fagfeltet og det er svært effektivt når denne kompetansen deles med resten av gruppen.

Dersom klasseromsundervisning ikke lar seg gjennomføre kan vi sette opp fjernundervisning, men da med begrenset antall deltakere.

Ta kontakt dersom du vurderer å sette opp kurs innen ventiler i din organisasjon.