Ingeniørtjenester

Våre ansatte har lang erfaring fra prosjektering, drift og vedlikehold av ventiler i prosessanlegg. Vi utfører ventilrelaterte ingeniøroppdrag for både kontraktører og operatører av anlegg.  

Informasjon

Invy utfører tjenester relatert til studier, samt planlegging og gjennomføring av prosjekter. Når prosessanlegg går over i driftsfasen bidrar vi med teknisk støtte som feilsøking, planlegging av vedlikehold, anskaffelser, oppdatering av dokumentasjon, og teknisk støtte til driftsorganisasjonen.