Reguleringsventiler

Begrepet reguleringsventil er en samlebetegnelse for en rekke ventiler som har som oppgave å påvirke en reguleringsprosess for et ønsket resultat. Vi differensierer på typer reguleringsventil i underkategorier ut fra "jobben" de skal gjøre. Invy har ansatte med lang erfaring i valg og beregning av reguleringsventiler og kan gi nyttige råd for å velge riktig løsning for enhver prosessapplikasjon.

Generelt

Reguleringsventiler er det ytterste leddet i en reguleringssløyfe og er den som i størst grad påvirker hvor bra reguleringssløyfene virker, og dermed også ytelsen til et prosessanlegg. En reguleringssløyfe har som oppgave å levere innen for gitte spesifikasjoner, og et avvik fra dette kan gi tap i form av dårligere kvalitet på anleggets produkt, det kan være tapt produksjonsmengde eller unødig mye energi benyttet for å kjøre prosessen.

Invy har ansatte med lang erfaring i valg og beregning av reguleringsventiler og kan gi nyttige råd for å velge riktig løsning for enhver prosessapplikasjon.

Invy er representant for IMI CCI i Norge. IMI CCI er verdensledende på kontrollventiler i “problemapplikasjoner” og har en betydelig installert base på norsk sokkel.

Choke ventiler

Choke-ventiler er de ventilene som ofte ser de vanskeligste prosessforholdene. Vi leverer ventiler fra IMI CCI som møter utfordringene med høye brønntrykk og sand, gjennom solid konstruksjon, og kontroll på strømningshastighet i ventilene. Disse ventilene har en levetid som ingen andre kan møte for de fleste prosessforhold.

Generell service

Generell service eller standard service er betegnelse for reguleringsventiler som ikke ser tøffe prosessforhold, men som likevel må møte kravene til nøyaktig regulering for optimal regularitet. Riktige valg er viktig selv om prosessforholdene ikke i seg selv er vanskelig. Vi har løsningene.

Severe Service

«Severe service» er et uttrykk for tøffe prosessforhold og da er det nødvendig med grundige vurderinger for detaljert oppbygging av ventilen i hvert enkelt tilfelle. Invy har inngående erfaring på dette området og sammen med vår partner IMI CCI gir vi råd og gode anbefalinger i disse kritiske applikasjonene.

Control ball

IMI sitt control ball design heter dBX Shield og baserer seg på IMI sin anerkjente DRAG teknologi i kombinasjon med 3D-printing. Ventilen er ideell når det behov for svært høy kapasitet, lav støy og høy pålitelighet.

Mer informasjon?

For ytterligere informasjon kontakt vår produktspesialist Jon Harald Pedersen, +47 90584616/ jon.harald.pedersen@invy.no, eller besøk vår leverandør IMI CCI på deres hjemmeside.