Sprengblekk

Et sprengblekk (rupture disc/ bursting disc) er en sikkerhetsinnretning som benyttes for å beskytte prosessanlegg, fartøy, rør, tanker og andre systemer eller utstyr for overtrykk og/eller vakum.

Generelt

Invy representerer OsecoElfab som er en produsent av løsninger for trykkavlastning. De produserer sprengblekk og eksplosjonspaneler, samt sensorer for deteksjon av sprengblekk som har åpnet og må skiftes.

Bruk av sikkerhetsventiler er en vanlig måte å beskytte systemer mot overtrykk. Sprengblekk er en mer kostnadseffektiv måte å oppnå dette på. Andre fordeler er at sprengblekk ikke har lekkasje under drift og at de har større kapasitet ved en trykkavlastning. De brukes også ofte som en “isolator” for å skjerme en nedstrøms sikkerhetsventil fra et korrosivt medie.

Sprengblekk og holdere

Riktig valg av type sprengblekk gjøres ut fra prosessforhold som driftstrykk, settrykk, baktrykk, temperatur, flow rate, samt andre forhold som setter krav til utstyret. Ta kontakt for råd til riktig valg.

Safety Cartridge

I prosessanlegg er det ønskelig å redusere antall lekkasjepukter mest mulig. I en tradisjonell sprengblekk installasjon med inn- og utløps-holder er det flere potensielle lekkasjepunkter. Dette har OsecoElfab eliminert ved å introdusere sitt nye produkt, Safety Cartridge™.

Enheten har et sprengblekk som er hermetisk forseglet og eliminerer derfor lekkasje. Ved bruk av denne enheten fjernes også problemer knyttet til skade ved transport, installasjon og feiltrekking av flenser.

Deteksjon Flo-Tel

Et sprengblekk som har åpnet på grunn av overtrykk har ingen utvendig visuell indikasjon på at det har åpnet. Det finnes ulike sensorer for å detektere en åpning på, men vi vil trekke frem en elegant løsning som OsecoElfab har utviklet, Flo-Tel. Dette er ganske enkelt en magnetbryter som passer inn i holderen uten at det introduseres et ekstra lekkasjepunkt. Siden den ikke er i kontakt med selve mediet er den upåvirket av trykkendinger og korrosjon.

Sensoren er ATEX godkjent for bruk i egensikker krets.

Eksplosjonspaneler

OsecoElfab produserer eksplosjonspaneler for mange ulike bruksområder. Har du tanker, rom eller utstyr som skal beskyttes så ta kontakt for en diskusjon eller forslag til løsning.

Plugg/disk løsning

For mindre systemer som trenger overtrykkbeskyttelse som er rask og enkel å skifte er en integrert plug/ disk en god løsning. Denne produseres med ønsket settrykk og tilkobling. Brukes blant annet som overtrykksbeskyttelse på volumtanker for aktuatorstyring

Mer informasjon?

For ytterligere informasjon kontakt vår produktspesialist Espen Sellevold, +47 91846985/ Espen.Sellevold@invy.no, eller besøk vår leverandør OsecoElfab på deres hjemmeside.