MP21 SBB/DBB slimline monoflange with Gauge Adapter

Monoflensen, (her med "gauge adaptor"), er designet for å erstatte den primære og sekundære prosessventilen som vanligvis er nødvendig for skrudde tilkoblinger for trykkmålings instrumenter.

Mono flange - Gauge Adaptor

Monoflensen, (her med “gauge adaptor”), er designet for å erstatte den primære og sekundære prosessventilen som vanligvis er nødvendig for skrudde tilkoblinger for trykkmålings instrumenter. Det er en kombinasjon av den primære prosessisolasjonsventilen (O.S.&Y), en valgfri bleed, valgfri sekundærventil som fungerer som en 2-ventils manifold, alt integrert i en enhet. De viktigste fordelene er færre lekkasjepunkter, vektbesparelse, reduksjon i installasjons- og vedlikeholdstid og kostnader. Denne manifolden er standard produsert i AISI316 materiale, men alle typer “eksotiske” materialer er også tilgjengelig.

Mer Informasjon?

For ytterligere informasjon, løsningsforslag, eller et tilbud, ta kontakt med vår produktspesialist Audun Einen, +47 97952602/ Audun.Einen@invy.no, eller besøk Multi Instruments Instrumentation B.V. (multi-instruments.com).