Våre ansatte

Vi er i dag 6 ansatte med mange års erfaring i bransjen. Vi tør kalle oss eksperter!

Audun Einen

Audun Einen

Senior application Engineer

Audun har sin utdanning fra elektronikk videregående, skip/offshore ingeniørhøyskole og teknisk befalsskole maskin/prosess. Praktisk erfaring fra tiden som maskinist og som teknisk saksbehandler for ventilverkstedet hos Solberg & Andersen er viktig når vurderinger og råd i forbindelse med ventiler skal gis. Audun har jobbet mye direkte mot installasjonene med teknisk driftsstøtte og har bred erfaring innenfor reparasjoner, vedlikehold, modifikasjoner, kalkulasjoner og anbefalinger. De senere årene har Audun jobbet med teknisk ventilsalg og tilstandskontroll. Erfaringen har gitt han god kjennskap til de forskjellige fabrikatene, installasjonene og utfordringene deres.

Håvard Haarstad

Håvard Haarstad

Senior application Engineer

Håvard er utdannet ingeniør ved NTNU i Gjøvik, retning allmenn maskin. Arbeidskarrieren, som startet med ulike roller innen skipsbygging og deretter pumper, har hovedsakelig vært relatert til prosessventiler gjennom tiden i Solberg & Andersen (MRC Global) og nå Invy AS. Dette har gitt Håvard erfaring fra salg, prosjektleveranser greenfield & brownfield, driftsstøtte til produksjonsanlegg, samt planlegging og gjennomføring av revisjonsstanser on-/offshore. Hans ventiltekniske kjernekompetanse dekker hele spekteret av manuelle og aktuerte stengeventiler.

Elisabeth Pedersen

Elisabeth Pedersen

Senior Application Engineer

Elisabeth er utdannet automasjonsingeniør ved Høgskolen i Bergen. Hun startet i ventilbransjen etter endt utdanning, og har gjennom 30 år opparbeidet seg en omfattende erfaring rundt alle typer prosessventiler til prosessindustrien, hovedsakelig innen olje og gass. Ulike roller som salgsingeniør, salgsleder og kontraktsansvarlig for rammeavtaler innenfor produkt og ventilvedlikehold har gitt Elisabeth god kjennskap til produkter og leverandører, samt bransjens krav og arbeidsprosesser. De siste årene har hun jobbet mye med effektivisering av arbeidsmetoder og forenkling gjennom målrettet arbeid i prosjektleveranser.

Espen Sellevold

Espen Sellevold

Senior application Engineer

Espen har sin ingeniørutdannelse fra Sverige innenfor elektronikk, og har i hele sin karriere jobbet innenfor ventiler og instrumentering. Han har opparbeidet seg 25 års ventilerfaring fra stillinger som saksbehandler for verkstedsreparasjoner, salgsingeniør og prosjektleder i bransjen. Denne erfaringen har gitt ham innsikt i spesifikasjoner og valg av ventiler, i tillegg til driftserfaring hvor han har jobbet med ventilproblemer og reparasjoner, og sett hvordan ventiler i ulike applikasjoner fungerer. Reguleringsventiler, sikkerhetsventiler og sprengblekk er produkter som Espen har spesielt god kjennskap til.

Frode Skaar

Frode Skaar

Salgssjef

Frode har sin utdanning fra fagskole og ingeniørhøyskole ved linje for automasjon. En allsidig erfaring fra årene som pakkeingeniør og offshore feltingeniør fra Kværner Oil & Gas og senere Aker Solutions gir grunnlag for kunnskap og forståelse for prosessene vi i Invy nå leverer ventiler til. Frode har jobbet en årrekke i MRC Global (tidligere Solberg & Andersen AS) med ventiler. I tillegg til stengeventiler innehar han spesialistkompetanse på ventiler i vanskelige applikasjoner innen choke og reguleringsventiler og har lang erfaring med beregning og valg av sikkerhetsventiler. De senere årene har Frode blant annet vært engasjert med leveranser til store internasjonale prosjekter hvor han har hatt ansvar for salg, kontraktsforhandling og prosjektgjennomføring. Som salgssjef er Frode ansvarlig for at våre kunder settes i fokus og at vi som selskap er en god ambassadør for våre leverandører og samarbeidspartnere.

Jon Harald Pedersen

Jon Harald Pedersen

Daglig leder

Jon Harald har ingeniørutdannelse i automasjon ved Høgskolen i Bergen og senere MBA i strategisk ledelse ved NHH. Han startet sin karriere som salgsingeniør for reguleringsventiler hos Solberg & Andersen AS. Siden den gang har han blitt godt kjent med bransjen gjennom sin aktivitet innen salg, ingeniørarbeid og senere markedsføring og ledelse. Jon Harald er spesialist på reguleringsventiler men har kompetanse innen alle typer ventiler fra sitt arbeid i Solberg & Andersen og MRC Global. Han har bred erfaring fra vedlikehold, kurs, engineering, prosjektledelse, tilstandskontroll og ledelse innen ventiler og instrumentering.