Hvorfor bruke oss?

Olje- og gass-industrien har tradisjonelt vært preget av svært omstendelige prosesser og lite kostnadseffektiv gjennomføring. Etter oljekrisen i 2014-15 har bransjen jobbet mye med dette og oppnådd reduksjoner i kostnader og gjennomløpstid i prosjektene. Det er likevel et potensiale for ytterligere forbedring, og her har vi gode ideer.

Invy har rolle som en leverandør av ventiler og kan ikke iverksette disse ideene alene, men vil være pådriver for at både produsenter, kontraktører, utbygger og sluttbruker jobber sammen for å oppnå resultatene.

En velkjent strategi er ofte «cut the middle man» for å redusere kostnader.

Dette har gjort at brukere av prosessutstyr henvender seg direkte til utenlandske produsenter for å få ned prisen på selve produktet. Medaljens bakside blir at en reduserer den gode tekniske dialogen mellom kunde og leverandør, noe som igjen går ut over kvalitet og optimalt produktvalg. I tillegg mister man tilgangen til daglig driftstøtte og erfaringsutveksling.

Som våre produsenters “forlengede arm” vil Invy opprettholde lokal spisskompetanse på ventiler for tidlig å velge riktig og gjennomprøvet løsning, sammen med andre tiltak for forenkling i gjennomføring og i drift.

Kostnader og tid knyttet til korrigering av feile valg og dobbeltarbeid kan reduseres betraktelig. Ved å benytte lokal spesialistkompetanse i arbeid med effektivisering og riktig løsning første gang vil vi øke våre kunders lønnsomhet og konkurranseevne.

Hvem er vi?

Vi er en gjeng med mange års erfaring innen ventilfaget. Vår kompetanse dekker et bredt spekter av produkter og prosessapplikasjoner. Vi vil gjerne utfordres på kompliserte applikasjoner og spesial-løsninger. Ta kontakt med en av oss for en prat om din applikasjon.
Audun Einen

Audun Einen

Senior application Engineer

Mob: +47 979 52 602

audun.einen@invy.no

Håvard Haarstad

Håvard Haarstad

Senior application Engineer

Mob: +47 995 68 921

havard.haarstad@invy.no

Elisabeth Pedersen

Elisabeth Pedersen

Senior Application Engineer

Mob: +47 913 00 436

elisabeth.pedersen@invy.no

Espen Sellevold

Espen Sellevold

Senior application Engineer

Mob: +47 918 46 985

espen.sellevold@invy.no

Frode Skaar

Frode Skaar

Salgssjef

Mob: +47 924 66 111

frode.skaar@invy.no

Jon Harald Pedersen

Jon Harald Pedersen

Daglig leder

Mob: +47 905 84 616

jon.harald.pedersen@invy.no